Repozytorium dokumentów

Repozytorium dokumentów to miejsce, w którym przechowywane są dokumenty źródłowe lub inne obiekty treści, na ogół folder lub foldery.