NOWOŚĆ: Benchmarki i analizy wyszukiwania w e-commerce. Kliknij tutaj, aby uzyskać zaktualizowane dane z 2024 roku.

Snippet

Snippet to tekst prezentujący zwięzłą reprezentację treści wyniku wyszukiwania, wystarczającą użytkownikowi do oceny jego trafności dla zapytania. Może być wygenerowany przez autora dokumentu, wyodrębniony z tekstu powiązanego z konkretnym terminem indeksowym lub uzyskany algorytmicznie z tekstu dokumentu.