Index

Indeks to lista zawierająca dane i/lub metadane wskazujące na tożsamość i lokalizację danego pliku lub dokumentu.