Analiza morfologiczna

Analiza morfologiczna to analiza struktury języka.