Dokładne dopasowanie

Dokładne dopasowanie to dwa lub więcej słów uznanych za wzajemnie się wykluczające w wyszukiwaniu, często poprzez ujęcie ich w cudzysłów - na przykład "Organizacja Narodów Zjednoczonych".