Dokument

Dokument jest ustrukturyzowaną sekwencją informacji tekstowych, często używany jako ogólny opis dowolnego elementu zawartości w aplikacji opartej na informacji, takiej jak system zarządzania treścią lub wyszukiwanie w przedsiębiorstwie.