Lista ciasteczek Luigi’s Box

W Republice Słowackiej 1 lutego 2022 roku weszła w życie nowa ustawa nr 452/2021 Dz.U. o komunikacji elektronicznej. Również 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja czeskiej ustawy nr 127/2005 Sb. o komunikacji elektronicznej. Ustawy te zmieniają ramy prawne i regulują ochronę użytkowników urządzeń końcowych podczas korzystania z technologii cookies.

Aby ułatwić klientom, korzystającym z Luigi’s Box Analytics, Luigi’s Box Search i Luigi’s Box Recommender, zrozumienie plików cookie ustawianych przez nasze (Luigi’s Box) skrypty, przygotowaliśmy obszerną tabelę, w której można znaleźć informacje o dokładnej nazwie stosowanych plików cookie, ich rodzaju i sposobie wykorzystania.

Cookie
Typ
Czas trwania
Wykorzystanie
Cookie _lb
Typ Techniczne
Analityczne
Czas trwania Sesja/13 miesięcy
(w zależności od zgody na cookie)
Wykorzystanie Przechowuje identyfikację odwiedzającego. Używane do zapewnienia spersonalizowanych doświadczeń.
Cookie lbx_ac_easystorage
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Przechowuje krótkoterminowe dane dotyczące interakcji z widżetem autouzupełniania, wykorzystywane do dostosowania doświadczenia odwiedzającego.
Cookie luigis.env.v2.*
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Przechowuje dane krótkoterminowe do obsługi modeli atrybucji.
Cookie AWSALB
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Rejestruje instancję serwera, która obsługuje odwiedzającego. Używany do celów równoważenia obciążenia.
Cookie AWSALBCORS
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Rejestruje instancję serwera, która obsługuje odwiedzającego. Używany do celów równoważenia obciążenia.
Cookie _lb_ccc
Typ Techniczne
Czas trwania 13 miesięcy
Wykorzystanie Przechowuje stan zgody na pliki cookie w kontekście skryptów Luigi’s Box i służy do cofnięcia zgody.
Cookie luigisbox_enabled
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Flaga określająca, czy usługi Luigi’s Box są aktywne dla tej sesji.
Cookie _lbsa
Typ Techniczne
Czas trwania 3 miesiące
Wykorzystanie Przechowuje powinowactwo wariantów, gdy jest uruchomiony aktywny test AB.
Cookie _lbab
Typ Techniczne
Czas trwania Sesja
Wykorzystanie Przechowuje powinowactwo wariantów, gdy jest uruchomiony aktywny test AB.

Aby uzyskać listę plików cookie w innych językach, należy przełączyć język strony.